Välkommen till

SD Värmland

Våra visioner och mål valåret 2022

Sverigedemokraterna i Värmland vill att regionen och vårt särpräglade landskap ska utvecklas som en attraktiv och framgångsrik del av Sverige, men utan att få de stora problem som många andra växande regioner i landet drabbats av. Akut bostadsbrist, parallellsamhällen och en skenande kriminalitet är resultatet av en politik förd utan konsekvensanalys. Låt oss vara mer eftertänksamma i Värmland och inte tro att detta aldrig kan hända här. Vi ska sträva efter det trygga folkhem som en gång präglade hela landet. Ett starkt näringsliv som ger arbetstillfällen och skatteintäkter och som kommer den offentliga välfärden och infrastrukturen tillgodo. Regionens tillväxt ska ske genom att attrahera människor som vill delta i samhällsuppbyggnaden, bejaka våra svenska värderingar och vår kultur. Människor som vill bli en del av vår gemenskap. Tillsammans kommer vi att lösa de utmaningar vi har!

Vi lyfter fram vårdens hjältar

Det är de erfarna undersköterskorna som fått dra det tunga lasset när sjuksköterskorna tröttnat på låga löner och tuffa arbetsförhållanden inom akutsjukvården och lämnar regionen. Akutsjukvårdens brist på sjuksköterskor och den där igenom ökade vårdtyngden, gör arbetsbelastningen tung för allt fler utarbetade undersköterskor och oerfarna vikarier. En rad åtgärder måste till för att komma till rätta med underbemanningen. Konkurrenskraftiga löner är en grundläggande förutsättning för att få personal att söka sig till och jobba kvar i vår region. Några andra åtgärder är ett kompetenslyft med bibehållen lön under specialistutbildningen för sjuksköterskor, så att betydligt fler ges möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska och ett karriärlyft för undersköterskor genom vidareutbildning på betald arbetstid, vilket leder till en större möjlighet till avancemang och lönestegring

Värmländsk sinnrikhet främjar utveckling

Vi vill ta tillvara på regionens alla fördelar såsom läge, tekniskt kunnande, tryggheten och den vackra naturen. De är viktigt att underlätta företagsetableringar i regionen, Genom att motverka uppkomsten av fler utanförskapsområden skapar vi också riktiga förutsättningar - att alla värmlänningar blir en del av en gemenskap.

Vi säger nej till radikalisering

Vi Sverigedemokrater är av uppfattningen att en människas tro är en relation mellan henne och det hon uppfattar som sin högre makt. Denna tro behöver inte nödvändigtvis manifesteras i jättelika byggnader. Med erfarenhet av vad som skett i andra delar av landet där stora moskéer byggts och där hatpredikanter och radikalism frodats så säger vi Sverigedemokrater bestämt nej till stora moskébyggen i Värmland

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Aktuellt

Budget 2023 Mindre byråkrati – mer vård!

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och som ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, […]

läs mer

Regionvalsedel 2022

De värmländska distriktsårsmötesombuden har valt en lista till regionfullmäktigevalet. Uppsättningen av namn vittnar om både kontinuitet och förnyelse. Merparten av dagens fullmäktigegrupp har valbara platser på listan, vilket kommer att återspeglas genom stabilitet och samtidigt ge trygghet åt nytillskotten som placerats i toppskiktet. Idag har SD 10 mandat i Värmlands Regionfullmäktige. Här presenteras de 25 […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer