Debattartikel av Weimers i Svensk Jakt | Sverigedemokraterna i Värmland

Debattartikel av Weimers i Svensk Jakt

Bild: Svensk Jakt

Bland tjänstemän i Bryssels korridorer är kunskaperna om Värmland inte bara dåliga, de är i det närmaste obefintliga.

Överstatlighet kan vara motiverat i vissa fall, men just jakt är närmast ett typexempel på politik som oftast är nationell och lokal till sin natur.

Rösta för en förnuftig jaktpolitik den 26 maj.

Läs den Värmländske toppkandidaten till EU, Charlie Weimers (SD) debattartikel i ”Svensk Jakt” HÄR