Motion om bättre ambulanstäckning i Norra Värmland.

En bemannad ambulans i nordligaste Värmland dygnet runt, var en realitet om man går bakåt i tiden till 2013. Skillnaden på att ha en bemannad ambulans på plats under dygnets alla timmar mot 21–22 timmar, är en trygghetsfråga och kan vara en skillnad på liv eller död. Detta väcker också funderingen om människors lika värde, stad kontra glesbygd. Varje minut kan göra skillnad vid hjärtinfarkter, trafikolyckor och andra  livshotande tillstånd. Det behövs därför ett beslut som ger i uppdrag att bygga en organisation med schemaläggning som möjliggör denna återgång till det bättre, och framför allt ge tryggheten åter till de människor som bor i nordligaste Värmland. Med tanke på hur geografin ser ut med orimligt långa avstånd, måste tryggheten säkras under dygnets alla timmar. Likenäsambulansen åker varje dag till Torsby för ett personalbyte, detta då personalen utgår från Torsby. Vi Sverigedemokrater anser att byte av ambulanspersonal ska ske i Likenäs och inte i Torsby.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på:
– att Region Värmland återinsätter byte av ambulanspersonal i Likenäs och att det tas i beaktande i kommande budgetförslag.

Sverigedemokraterna Region Värmland