Motion om bättre nyttjande av operationssalar i Värmland.

Senaste åren har antalet vårdplatser i Värmland sjunkit drastiskt. Sedan 2005 har en femtedel av vårdplatserna på svenska sjukhus försvunnit vilket är oroande för Värmland och Sverige. Det är inte så att vi har minskat antal invånare eller behov av vård i Värmland, utan dessa vårdplatser har tagits bort år efter år och det behöver vi ändra på. Snittet på beläggningsgraden är varierande på våra värmländska sjukhus. Dessutom tar inte beläggningsgraden hänsyn till faktiska utförda operationer, utan också att ”minst en person är i rummet”. På CSK i Karlstad används 13 av 16 salar, reduktionen på CSK beror på brist på operationssköterskor och vårdplatser. Sommaren 2021 hade operationsavdelningen på Arvika sjukhus stängt från vecka 23 fram till vecka 32. Detta i sig innebar att 150–200 operationer sköts på framtiden. Varför har vi dyra operationssalar som står tomma och dessutom inte används fler timmar än vad som görs? Om vi tittar på genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vård kan vi se dåliga resultat flera år i rad från 2018–2020 vilket är skrämmande (https://www.kolada.se). Samma sak gäller genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vård, men även patienter som väntat högst 90 dagar på operation/åtgärd i specialiserad vård. Det är inte acceptabelt att Region Värmland bara klarar av att erbjuda 42,5% av behövande värmlänningar operation/åtgärd i specialiserad vård i rätt tid år 2020. När vi jämförde Region Värmland med andra liknande regioner var vi sämst 2020, men även de föregående åren visar ett dåligt resultat, gällande att erbjuda operation/åtgärd i specialiserad vård i rätt tid. Regionen siktar högt när man skriver i olika dokumentslogan om ”Sjukvård i världsklass” och ”Bäst i Sverige på folkhälsa” mm. Det förpliktigar oss att leva upp till det även i verkligheten och inte bara ge löften till invånarna i Värmland. SD Värmlands politik har en verklighetsnära riktning att med tydliga åtgärder förbättra en oerhörd problematisk sjukvårdssituation i Värmland. Vi vill rädda liv, minska människornas lidande och utveckla en starkare sjukvårdsorganisation. Region Värmland behöver snarast vidta åtgärder, för att komma till rätta med vårdskulden som Covid-19 pandemin har förvärrat och lämnat efter sig, och samtidigt behöver vi arbeta med att uppfylla vårdgarantimålen. Vi Sverigedemokrater tror starkt på att det är dags att se över andra möjligheter och alternativ, för att öka nyttjandegraden av våra värmländska sjukhus, och samtidigt ta itu med vårdskulden.

Med anledning av  ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på:
-att Region Värmland undersöker möjligheten att upphandla vård hos privata utförare som kan bidra med att minska Region Värmlands vårdköer, och då operera i operationssalarna när de inte används av regionen. Förslaget innebär att ett upphandlat vårdbolag inte får operera egna patienter som kommer in via privata sjukvårdsförsäkringar.

Sverigedemokraterna Region Värmland