Kostnadsfri kollektivtrafik i Värmland för pensionärer

Sveriges pensionärer har under lång tid fått allt sämre levnadsvillkor och vi halkar efter andra länder i Europa. Därför önskar vi inom Sverigedemokraterna Värmland underlätta vardagen genom att erbjuda kostnadsfri kollektivtrafik. Idag har vi många medborgare som lever på låga pensioner och därför har de svårt att få vardagen att gå runt. Ganska ofta avstår dessa människor allt som inte är absolut nödvändigt för att de ska kunna leva. Ändå är det många som känner att pengarna inte riktigt räcker till. Inom kollektivtrafiken går ofta många bussar med väldigt få passagerare ombord. För att göra livet lättare för pensionärer samt för att öka beläggningen på bussarna kan kostnadsfri kollektivtrafik göra skillnad på riktigt. Det är en förhållandevis låg kostnad för region Värmland att erbjuda lite bättre levnadsvillkor för de med svaga inkomster samtidigt som kollektivtrafiken får fler resenärer och nyttjas bättre. För att inte överbelasta kollektivtrafiken i högtrafik så får även pensionärer betala full taxa kl. 6 till kl. 9 samt kl. 15 till kl. 18. Som pensionär avses här person som är ålderspensionär, sjukpensionär eller förtidspensionär. För att detta ska fungera och träffa rätt så föreslår vi att pensionären ansöker om ett färdbevis som räcker att uppvisa för busschaufför eller konduktör ombord på Region Värmlands kollektivtrafik.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:
-Att utreda möjligheten att införa kostnadsfri kollektivtrafik för pensionärer enligt intentionen i texten ovan.

Sverigedemokraterna Region Värmland