I Kristinehamn finns länets första lättakut i privat regi. På en lättakut kan man få hjälp med enklare åkommor (stukningar, misstänkta frakturer, hosta-snuva-feber, halsont, urinvägsbesvär, akuta hud-öron-ögonbesvär, akuta magbesvär m.m) som man har haft i högst 14 dagar. Man behöver inte boka tid utan är välkommen under lättakutens öppettider.

Hur fungerar det på en lättakut och vad är syftet med en sådan? Medan man väntar på sin tur fyller man i en blankett. Syftet med blanketten är dels att man inte ska behöva tala högt om sitt ärende i väntrummet (man kanske söker för något känsligt, eller helt enkelt inte vill att andra ska höra), dels att underlätta för läkaren. Sedan anmäler man sig i kassan, visar sin lapp eller berättar för receptionisten vad man söker för, och betalar.

Lättakuten är modernt arbetssätt som kombinerar ett väl fungerande IT-system, tätt samarbete mellan vårdgivare, förberedda vårdmöten och gör patienten delaktig i sin egen vård.

Syftet med lättakuten är att höja tillgängligheten för patienter med akuta enklare besvär för att inte belasta akutsjukvården i onödan.
Dessutom slipper patienter att åka långa resor till ett sjukhus då många av länets innevånare bor ute på landet.
Ur ett samhällsperspektiv är det bra om vården finns nära både då det gäller tidsbesparing på resor för patienten och samt att miljöpåverkan blir mindre.

Med hänvisning till ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta:

  • att utreda förutsättningarna för att införa en eller flera lättakuter i Värmland