Motion om vårdcentral med digitala möten i kombination med hembesök.

Utvecklingen inom den digitala vården går framåt och förändras ständigt, därför är det viktigt att undersöka nya möjligheter som kan förbättra och effektivisera den nuvarande vården som Region Värmland erbjuder  sina invånare. Sverigedemokraterna har undersökt hur andra regioner har agerat när det gäller den digitala utvecklingen inom vården, men även hur man som region kan förbättra kvalitén på vården för att kunna tillgodose alla invånares behov, och samtidigt på ett ansvarsfullt sätt förvalta skattepengarna. I Västra Götalandsregionen han man satsat på vårdcentral med digitala möten i kombination med hembesök, där man har listade patienter som på en vanlig vårdcentral en s.k. digifysisk sjukvård. Bokning av hembesök sker via en app. Region Värmlands digitala vårdcentral nås via regionens egen app. Där kan man boka digitalt möte med läkare, distriktssköterska, kurator eller psykolog. Sverigedemokraterna tror att hembesök kommer få en ny plats i primärvården de kommande åren. Dessutom är vi övertygade om att vårdcentraler med digitala  möten i kombination med hembesök kan minska trycket på övrig sjukvård.

Sverigedemokraterna föreslår Regionfullmäktige besluta:
– att Region Värmland undersöker möjligheter för en utökning av de befintliga digitala tjänsterna för att kunna boka hembesök via regionens digitala vårdcentral en s.k. digifysisk sjukvård.

Sverigedemokraterna R08egion Värmland