föreläsning med anledning av det planerade moskébygget på Rud | Sverigedemokraterna i Värmland

föreläsning med anledning av det planerade moskébygget på Rud

Moské som samlingsplats ökar risken för radikalisering genom att islamister lättare kan fånga upp, rekrytera, informera och utbilda ungdomar.

Bild: Eddie Mohamed Omar och Mona Walter föreläste i Karlstad den 4 mars med anledning av det planerade moskébygget på Rud.