Informations- och utbildningsdag i Värmland | Sverigedemokraterna i Värmland

Informations- och utbildningsdag i Värmland

2007-09-17

Lördagen den 15:e september arrangerade SD-Värmland en informations- och utbildningsdag för länets förtroendevalda politiker.

Tillställningen hölls i Kil och det var två inbjudna skåningar som höll i trådarna.

Tony Wiklander från Åstorp berättade om sina mångåriga erfarenheter kring kommunalpolitiken. Han förklarade vikten av retorik, korta inlägg från talarstolen och att motionera i lokala frågor. Hans pedagogiska men samtidigt roande undervisning lockade till skratt mer än en gång.

Allan Jönsson från Bjuv gick in på det fackliga området och ville påskina liknelserna mellan fackligt och politiskt arbete. Att gå de fackliga kurserna kan vara väldigt lärorikt och nyttigt för en politiker.

Alla mötesdeltagare var väldigt nöjda med denna dag och kände stor tillförsikt inför sitt fortsatta arbete som förtroendevalda. Troligen växte självförtroendet på ett flertal av de nya politikerna av den inspiration som skåningarna bjöd oss på denna dag.

Kils egen förtroendevalda SD-politiker John Larsson stod för det goda kaffet, smörgåsar och kakor.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.