kyrkoval 2013 | Sverigedemokraterna i Värmland

kyrkoval 2013

Med två mandat i Karlstad stift har vi varit väldigt aktiva och lagt 6 motioner. Varje motion vi lägger sår ett frö.

  • Motion om att samarbeta med sjukvården så att patienter som ligger inför döden skall ges möjligheten ha en präst närvarade vid varje läkarbesök.
  • Motion om att man inom stiftet skall samarbeta mot hemlöshet
  • Motion om att man inom stiftet skall ha policyn att man helst skall använda alkoholfritt vin vid nattvarden.
  • Motion om att stiftet skall starta en vårdinrättning i kristen regi, där inte vinstintresset styr.
  • Motion om att klarspråket i stiftets skrivelser skall utvecklas så att det blir enklare att förstå.
  • Motion om att stiftet skall skänka sina överblivna datorer till tredje världen så att de kan återanvändas i t.ex. skolor eller sjukvården.

Det är viktigt att vi sluter upp kring kyrkovalet och ser till att det blir fler mandat kommande mandatperiod.

Elisabeth Schaffer, telefon: 054-866264    Anders Ahl, telefon: 0709287774

Elisabeth Schaffer    Anders Ahl

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.