Arbetet i regionfullmäktige | Sverigedemokraterna i Värmland

Arbetet i regionfullmäktige

Ett axplock av våra motioner i regionfullmäktige:

 

Budget

SD Budget – Region Värmland 2020

 

2020

2020-01-03 Motion om att visa telefonnr fr RV

2020-05-04 Initiativärende – Hemställan om slopad förmånsbeskattning av hälso- och sjukvårdspersonal

2020-06-23 Initiativärende – Modell för ersättning av covid-19 vård

2020-01-13 Interpellation – Kostnader för digitala vårdtjänster

2020-01-17 Interpellation – Nya skyltar på flera språk på CSK

2020-05-29 Interpellation – Angående tankstationer för vätgas i Värmland

2020-05-29 Interpellation – Öka kunskapen om hjärt- och lungräddning


2019

2019-03-13 Motion – Etablering av Hospice i Värmland

2019-03-13 Motion – Inför Lättakuter i Värmland

2019-03-13 Motion – SMS till blodgivare

2019-04-11 Motion – HPV-vaccination av pojkar

2019-04-11 Motion – Psykiatriambulans

2019-10-11 Initiativärende-till-HSN – Låt transportörer hjälpa synskadade hitta rätt på sjukhusen

2019-10-22 Interpellation – Hjärtstartare på bussar

 

2018

2018-03-11 Motion – Utredning av underbemanning

2018-05-21 Politiskt initiativ till RS – Påverkansarbete för att få tillbaka utbildningen för biomedicinska analytiker på KAU

2018-05-31 Interpellation – Allergicertifiering av landstinget

2018-06-03 Motion – Allergicentrum i Värmland

2018-10-09 Motion – Inför ett naloxonprogram

2017

2017-04-03 Motion – Involvera cheferna mer i forskningen

2017-08-17 Motion – Redovisning av övertid

2017-11-10 Motion – Tummenverksamhet i fler kommuner

 

2016

2016-03-14 Motion – Öka kunskapen om HLR hos föräldrar

2016-04-11 Motion – Införandet av en vakgaranti i landstingets verksamheter

2016-04-11 Motion – Undersök arbetsbelastningen orsakad av asylpolitiken

2016-04-25 Motion – Personalrotation inom gemensamma kirurgkliniken för Arvika och Karlstad

2016-06-13 Motion – Fasa in röststyrda diktafoner

2016-10-24 Motion – Kunskap om stressrelaterad ohälsa till primärvården

2016-10-24 Motion – Sms vid hjärtstopp

 

2015

2015-03-09 Motion – förbättra kommunikationen med demenspatienter som inte har

2015-03-09 Motion – Undersöka socioekonomisk bakgrund vid förskrivning av demensläkemedel

2015-04-13 Motion – Gångtest vid misstänkt nedsatt arbetsförmåga i samband med KOL

2015-04-16 Motion – Mer närvarande biomedicinska analytiker

2015-05-27 Motion – om ett enkelt labb hos akuten på Centralsjukhuset

2015-06-15 Motion – Vårdgaranti enligt norsk modell


2014

2014-03-10 Motion- Motverka underskott av läkare i andra länder

2014-04-24 Motion – Lägg vissa fullmäktigemöten i andra kommuner

2014-04-25 Motion – Inför Hallandsmodellen

2014-04-29 Motion – Ge tandläkare större möjligheter att anmäla barnmisshandel

2014-11-25 Motion – Anställning av avancerade Specialistsjuksköterskor


2013

2013-04-23 Motion – Sprututbytesprogram

2013-04-23 Motion – Utveckling av klarspråket

2013-04-25 Motion – Skänk överbliven elektronik till tredje världen

2013-10-23 Motion – Inför videotolk

2013-11-07 Motion – Anställ tillväxtkoordinator

2013-11-07 Motion – Konst- och kulturgalleri på internet