Nyheter

Budget 2023 Mindre byråkrati – mer vård!

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och som ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, […]

läs mer

Regionvalsedel 2022

De värmländska distriktsårsmötesombuden har valt en lista till regionfullmäktigevalet. Uppsättningen av namn vittnar om både kontinuitet och förnyelse. Merparten av dagens fullmäktigegrupp har valbara platser på listan, vilket kommer att återspeglas genom stabilitet och samtidigt ge trygghet åt nytillskotten som placerats i toppskiktet. Idag har SD 10 mandat i Värmlands Regionfullmäktige. Här presenteras de 25 […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer