Sverigedemokraterna i Värmland | Sida 37

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värmland

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

IMG_0382

Runar Filper

Distriktsordförande

Tel: 072-5383497

Postadress

Sverigedemokraterna Värmlands län
Box 51
686 22 Sunne
 • Motion om att bevara äktenskapet mellan man och kvinna som norm

  Av Admin den 6 oktober, 2008
  0
  0

  2008-10-05

  Det världsliga håller på att konkurrera ut själva grunden för kyrkans existens. Består inte trosfrågor, bibeltext och dess budskap som rättesnöre så förlorar kyrkan helt och hållet sin legitimitet och därmed förutsättningen för sin existens.

  Äktenskapet som Gud har instiftat det i den naturliga lagen och i den uppenbarade lagen kan omöjligt gälla för annat än en pargemenskap mellan en man och en kvinna. Härigenom försvarar Sverigedemokraterna också alla barns rätt till en far och en mor.

  Samkönade par uppbär samma juridiska rättigheter i allt väsentligt som tvåkönade par i lagen om registrerat partnerskap. Dagens politiskt korrekta samhällsdebatt utgår från att det är diskriminering när samkönade par inte får vigas i kyrkan och inte har samma möjligheter att bli föräldrar.

  I så fall måste man fråga sig om diskrimineringen inte påbörjades redan i skapelsen i och med guds beslut om att endast mannen och kvinnan kan avla barn tillsammans?

  Dagens fördummande debatt är redan på väg ännu längre. Röster höjs för att tillåta polygami och att jämställa alternativa livsstilar i förhållande till den normerande heterosexuella livsstilen.

  Nomineringsgruppen Sverigedemokraterna yrkar härmed på

  Att Karlstad stiftsfullmäktige i ett uttalande skall värna äktenskapet mellan man och kvinna som norm i stiftets alla församlingar, som ett led i bevarandet av nuvarande äktenskapsbalk.

  Kristinehamn 2008-10-05
  Gunilla Persson för nomineringsgruppen Sverigedemokraterna i Karlstads stiftsfullmäktige

 • Säfflemarten, utbildnings- och informationsdag

  Av Admin den 30 september, 2008
  0
  0

  2008-09-27

  Distriktets kommunpolitiske samordnare Per-Olov Olsén från Torsby höll en information om partiets organisatoriska uppbyggnad för länets förtroendevalda kommunpolitiker.

  Distriktets ordförande Runar Filper redogjorde för partiets satsning i EU-valet och höll en längre information om distriktets satsning i kyrkovalet där han delgav tips och råd utifrån sina erfarenheter i tidigare kyrkoval.

  Per-Olov höll också en genomgång ur socialdemokraternas dokument om hur SD skall bemötas. Den forna folkhemsbyggaren verkar varken ha argument eller vägvinnande strategi för att hejda SD:s politik och stigande opinionskurva.

  Som vanligt dracks det kaffe och åts smörgåsar med finfina pålägg.

  Efter mötet så intog ett par gäng marknadsgatan där det delades ut ett oräkneligt antal SD-Kuriren till marknadsbesökarna.

  utdSaffle080927-450.jpg
  Utdelning i Säffle.
  Foto: Sd Torsby mediagrupp

 • Aktivism i Karlstad och Kristinehamn

  Av Admin den 19 september, 2008
  0
  0

  2008-09-20

  Under lördagen fick runt sextusen hushåll partitidningen SD-Kuriren i Karlstad och Kristinehamn.

  Fjorton aktivister offrade andra göromål i det vackra höstvädret, till förmån för partiet och Sveriges väl och ve.

  Den riktade satsningen i dessa kommuner börjar alltmer att visa resultat vad det gäller intresse för partiet och engagemang därigenom.

  Efter utdelningen samlades aktivisterna i en lokal för kaffe och trivsamt samkväm.

  karlstad080920-450.jpg
  Kartan studeras innan utdelningen.
  Foto: Sd Torsby mediagrupp

 • Rovdjursdebatt på biografen Stjärnan i Torsby.

  Av Admin den 19 september, 2008
  0
  0

  2008-09-11

  Varför skall just människorna i Torsby kommun bära bördan av landets vargstam? Vargpopulationen är landets i särklass största och Torsbys kommuninvånare har i trettio år fått personifiera vargmotståndet för hela Sveriges befolkning.

  Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik bjöd torsdagen den 11:e september in till rovdjursdebatt på biografen Stjärnan i Torsby. Bland de inbjudna var Länsstyrelsens rovdjursansvarige Lars Furuholm och representanter från de politiska partier som är representerade i Torsby kommunfullmäktige.

  Socialdemokraternas kommunalråd Håkan Laack avböjde medverkan och partiet representerades i stället av riksdagsledamot Ann-Christin Johansson. Kristdemokraterna ställde inte upp i debatten. Runar Filper från Sunne representerade den nybildade arbetsgruppen SD Fryks- och Klarälvdalen.

  Alla politiska partier fick först tid för att presentera sin ställning i frågan. Lars Furuholm redogjorde för länsstyrelsens syn på problematiken innan själva debatten inleddes.

  Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna inledde med anföranden i nämnd ordning. Runar inledde med att han såg Varg i denna lokal två veckor tidigare, biofilmen alltså, vilket resulterade i smilande ansikten.

  Han deklarerade att partiet inte har vargfrågan på sin agenda i något program, då det är frågor som främst har stark lokal förankring, men att partidistriktet i Värmland i sitt valmanifest tog ställning; ”att beslut om skyddsjakt på rovdjur bör ligga hos länsstyrelsen och inte hos naturvårdsverket och att vi går i bräschen för en framtida rovdjurspolitik med mera lokalt bestämmande”.

  Runar klargjorde inställningen med att det är på lokal nivå man skall bestämma hur stor rovdjursstammen skall vara, inte i Stockholm eller Bryssel.
  ”dagens rovdjurspolitik är lite för toppstyrd. Jag tycker att kommunerna borde få vara med och påverka besluten kring de stora rovdjuren. Kommunerna borde kanske lite mer ha länsstyrelsens roll och länsstyrelsen borde i sin tur ta över naturvårdsverkets roll som beslutande instans”.

  När avståndet mellan beslut och berörda invånare är för stort så ökar också konflikterna mellan jägare, markägare, ägare till tamboskap, natur- och friluftsvänner, menar Runar.

  Runar menar också att den vinter som saknade snö i stora delar av landet, eftersatt kontrollen av hur många djur som finns i länet och landet som helhet. Det är omöjligt att spåra varg utan snö. Många menar att riksdagsmålet på 200 vargar och 20 föryngringar per år passerats med råge och att det därför redan i vinter måste anordnas licensjakt på varg. Även Lars Furuholm från Länsstyrelsen rönte samma uppfattning.

  Ann-Christin Johansson (s) hade svårt att nå riktig trovärdighet, när hon ansattes av en före detta ordförande i Värmlands Jägareförbund. Hon hade i ett uttalande i Värmlandsradion under dagen deklarerat att hon ville se en stark och så småningom växande vargstam med införsel av finska vargar, vilket enligt henne var en missuppfattning. Hon hade inte menat att vargstammen skulle växa ytterligare antalsmässigt, men med införsel av nytt blod skulle en stark vargstam växa fram utan risk för inavel. Ann-Christin får nog uttala sig tydligare fortsättningsvis för att ge ett trovärdigare intryck.

  Det blev livliga diskussioner med en publik bestående av idel jägare, andra vargmotståndare och hundägare som mist sin fyrbente vän;. ”nu får det vara nog”, Fånga in vargarna och landa denm med helikopter på Lidingö bland promenadhundarna”, ”inte ett rådjur har synts väst om Torsby på tio år”, ”vi ser ingen älg längre, men desto fler vargar”

  Den rikskände poeten Bengt Berg från Vänsterpartiet, som inte alls såg vargen som något problem, pös iväg från debatten en kvart innan mötet var slut.

 • Medlemsgrill

  Av Admin den 18 augusti, 2008
  0
  0

  2008-08-16

  Långt ute i ödemarkerna ligger en rogivande plats som heter Sälsjön. Där samlades ett flertal partientusiaster vid den vackert belägna grillplatsen. På menyn fann man både karré, rimmat sidfläsk och korvar av olika slag. Under de givande och trivsamma samtalen kokades också kaffe över den öppna elden

  Årets sociala och kulturella aktiviteter ute i skog och mark har varit mycket uppskattade av distriktets medlemmar och önskemål om stående och återkommande arrangemang inför kommande år har framförts av flera medlemmar.

  Medlemsvård är en viktig del av distrikens, lokalföreningarnas och arbetsgruppernas verksamhet. Vad kan då vara bättre än att kombinera politisk diskussion och planering med social gemenskap i den värmländska naturens och florans närhet.

  3743.jpg
  Medlemsgrill vid Sälsjön.
  Foto: Sd Torsby mediagrupp