Sverigedemokraterna i Värmland | Sida 40

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värmland

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Runar Filper

Distriktsordförande

Tel: 072-5383497

Postadress

Sverigedemokraterna Värmlands län
Box 51
686 22 Sunne
 • Distriktsårsmöte i Värmland

  Av Admin den 2 mars, 2008
  0
  0

  2008-03-02

  Under lördagen den 1:a mars hölls SD-distriktets årsmöte med sedvanliga förhandlingar.

  Efter inledningen till tonerna av Värmlandsvisan så höll Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder ett mycket uppskattad anförande om det arbete och den politik som kommer att ta oss in i landets alla fullmäktigen och riksdagen år 2010.

  Björn Söder valdes också till att leda förhandlingarna som mötesordförande.

  Runar Filper från Sunne omvaldes till Värmlandsdistriktets ordförande för ännu ett år. Han har suttit som ordförande sedan distriktets tillkomst år 2002.

  Styrelsen i sin helhet:

  Ordf: Runar Filper, Sunne.
  Vice ordf: Yngve Johansson, Arvika
  2:e vice ordf: Göran Olsson, Forshaga

  Ledamöter: Gunilla Persson, Kristinehamn, Per-Olov Olsèn, Torsby, Erik T Johansson, Karlstad och Lisette Storm, Arvika

  Suppleanter: John Larsson, Kil, Patrik Fridèn, Årjäng och Anders Ahl, Hammarö

  Efter kaffet presenterades en mycket uppskattad bildvisning, producerad av Torsby Mediagrupp, om hur ordföranden önskar att leda distriktets arbete kommande verksamhetsår.

  Planeringen innehåller en blandning av aktiviteter, politisk utbildning och kulturella begivenheter med målet att utveckla och bredda distriktets arbete.

  Distriktets storsatsning i Karlstad och Kristinehamn kommer att intensifieras ytterligare under året. Dessa orter är enligt Runar Filper nyckeln till framgång i landstingsvalet och riksdagsvalet i Värmland.

  Tre av SD:s jubileumsböcker ”20 röster om 20 år” lottades ut under kvällen.

  Björn Söder avtackades och fick ett paket innehållande första säsongen av landsbygdsklassikern Hem till byn.

  Som avslutning reste sig alla medlemmarna för att avnjuta nationalsången.

 • Kommande möten och träffar för medlemmar och sympatisörer

  Av Admin den 12 februari, 2008
  0
  0

  Distriktsårsmöte i Karlstad lördag 1:a mars klockan 15

  Mötet gästas av partisekreterare Björn Söder från skånska Helsingborg

  För övrigt årsmötes sedvanliga förhandlingar med val av styrelse, valberedning, revisorer och ombud.

  // Väl mött hälsar ordföranden

  Regelbundna allmänna sammankomster året runt, med torgplatser på Drottninggatan vid Åhlèns i Karlstad och på Kungsgatan i Kristinehamn.

 • Uppvisa era identitetshandlingar

  Av Admin den 3 januari, 2008
  0
  0

  2008-01-03

  En efter en av de värmländska kommunerna följer nu efter varandra, tar beslut och skriver under en överenskommelse om att hysa ensamkommande flyktingbarn.

  En förutsättning för att överhuvud taget diskutera mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn måste ju vara att dessa skall uppvisa identitetshandlingar från hemlandet. Det borde Värmlands kommuner kräva av Migrationsverket.

  Tvärtemot vad allmänheten luras till att tro så är det inte barn det handlar om, utan vuxna män vars identitet vi oftast inte har en aning om vad det gäller varken nationalitet, namn eller åldrar.

  De ensamkommande barnen har sänts iväg ensamma för att efter uppehållstillstånd få hit sin familj via den anhörigregel som gäller. Råden man får av smuggelorganisationerna är att kasta sina id-handlingar och ljuga sig in i landet, för att lättast kunna få asyl.

  Det kan inte vara meningen att kommunerna skall stödja människor som på ett bedrägligt sätt kommer hit för att åtnjuta sociala förmåner som inte ens kommer alla svenskar till gagn.

  Att Migrationsverket vet om att sanningshalten inte alltid är så hög hos de nyanlända vittnar överenskommelsens § 3 om: ”Migrationsverket gör en initial åldersbedömning av barnet. Senare genomförd åldersbedömning kan medföra ändrad ålder på barnet”.

  Kommer man som svensk till en ny kommun utan identitetshandlingar och försöker att lura myndigheter om namn, ålder och tidigare vistelseort för att erhålla socialbidrag så begår man ett brott.

  Som svensk ungdom får man inte ens köpa tobak eller folköl i butikerna utan giltig legitimation. Jag hörde på radion för en några veckor sedan om en Norrlänning som var över 70 år men nekades att köpa folköl i affären för att han saknade legitimation.

  Men säger man sig exempelvis vara Irakier som är 17 år och förföljd så får man lura det svenska rättssystemet. Man kommer hit utan identitetshandlingar genom falsk tillvitelse. Som svensk skulle man riskera åtal för grovt bedrägeri, osant intygande och mycket mer.

  Att inleda sitt liv som svensk och kanske helt ny identitet, att inleda sitt nya liv med att inte kunna eller vilja styrka vem man är och varifrån man kommer, det är inte trovärdigt. Det är ingen bra start. Den som begynner med att bedra och ljuga på så vis så upprepar allt som oftast sitt omoraliska beteende även när framtida möjligheter ges. De svenska myndigheterna var ju så lättlurade förra gången.

  Hur skall samhället kunna förlita sig på medborgare vars identitet man inte vet, vars första gärning i det nya landet är att gå bakom ryggen på det gästfria värdlandet? Vad har Värmland och andra landsdelar för nytta av det?

  De människor som förföljs, torteras och riskerar att dödas, de människorna måste naturligtvis få hjälp och skyddas från tyranneriet. Men är man verkligen utsatt och ber om hjälp, då har man säkerligen ärligt uppsåt och styrker sin identitet på ett riktigt sätt.

  Säkert kan också de allra flesta som ärligt flyr från oroshärdarna få hjälp i länder mycket närmare och mera kulturellt likstående än vad Värmland och Sverige är.

  Runar Filper, ordförande

 • Uppföljning av kommunkonferensen

  Av Admin den 25 december, 2007
  0
  0

  2007-11-03

  Lördagen den 3:e november höll Sverigedemokraternas kommunpolitiker i Värmland ett informationsmöte i Kil.

  Våran kommunpolitiske samordnare Per-Olov Olsèn höll en information om vad som togs upp och diskuterades på kommunkonferensen i Halländska Getinge ett par veckor tidigare. Torsby mediagrupp hade sammanställt det hela så att det blev lättöverskådligt. Mediagruppen visade också små filmklipp på projektorn.

  Senare delades våra kommunpolitiker in i olika grupper som förde diskussioner om de politiska förhållandena lokalt.

  Som vanligt var både gemyt, kaffe och tilltugg något som gav mötesdeltagarna mersmak.

 • Engagemang för hembygden

  Av Admin den 18 november, 2007
  0
  0

  Både läns- och riksmedia har med jämna mellanrum gått ut med att Sverigedemokraternas engagemang i kommunpolitiken näst intill är obefintligt. Radio Värmland tog upp ämnet den 20:e september i det halvtimmes långa inslaget ”ett år efter valet” i programmet Kontakt och senast var det Värmlands folkblad som den 31:a oktober raljerade om frånvaron av motioner.

  Tvärtemot vad massmedia rapporterar så har Sverigedemokraternas kommunpolitiker i Värmland varit både närvarande, aktiva och engagerade. Vi är nog nog bland de som haft minst tomma stolar på fullmäktiges sammanträden runt om i länet när andra partiers ledamöter uteblivit utan ersättare.

  Distriket har hållt regelbundna informations- och utbildningsdagar för länets förtroendevalda. Vi håller på att bygga upp våran kommunpolitiska plattform för att därigenom kunna skola in våra politiker så att vi är redo att företräda våra väljare i kommunerna på ett seriöst och ansvarsfullt sätt . Vad massmedierna inte rapporterar om är…

  Att vi inte sitter inne med de ekonomiska resurser som riksdagspartiernas lokalavdelningar gör…

  Att alla våra ledamöter är helt utan tidigare erfarenhet i kommunpolitiken…

  Att våra förslag och motioner motarbetas konsekvent av samtliga partier i fullmäktigena…

  Att andra partier i ett flertal kommuner inte lagt några motioner alls…

  När mandatperioden går mot sitt slut år 2010 så kommer våra politiker att ha lagt fram både fler och viktigare förslag än de flesta andra partier i länet. Skolan och omsorgen är i stora drag de verksamheter vi kommer att prioritera och rikta in oss på men många andra spörsmål av angelägen natur kommer säkerligen också att debatteras och motioneras om.

  Det finns alltså all anledning att fortsätta rösta på Sverigedemokraterna i kommunalvalen, eller som så många valt att göra; frångå sitt gamla alternativ och ge (sd) sin röst. Det är när vi kommer att besätta platser i nämnder och kommunstyrelser som vårat verkliga inflytande på kommunpolitiken kommer att märkas.

  Till skillnad från ansvarslösa socialister och borgare så hyser Sverigedemokraterna i Värmland varma känslor för den Värmländska hembygden, identiteten och det kynne som vi ärvt av generationers stamfränder och som vi nu har ett ansvar att förvalta och skänka åt kommande släkten.

  Ett ansvar som innebär att ta väl hand om våra gamla deras sista år…

  Ett ansvar som innebär att fostra våra unga till goda samhällsmedborgare…

  Då måste vi ha en skola och en omsorg värd namnet. Det är där vi Sverigedemokrater kan erbjuda ett alternativ till de styrandes nedläggnings- och centraliseringsiver.

  Runar Filper, ordförande