Sverigedemokraterna i Värmland | Sida 44

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Värmland

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Runar Filper

Distriktsordförande

Tel: 072-5383497

Postadress

Sverigedemokraterna Värmlands län
Box 51
686 22 Sunne
 • Sverigedemokraterna storsatsar i Karlstad och Kristinehamn

  Av Admin den 29 april, 2007
  0
  0

  Sverigedemokraternas Värmlandsdistrikt planlägger nu ett målmedvetet och intensifierat arbete i Karlstad och Kristinehamn. Fokus kommer att läggas på utåtriktade aktiviteter och möten på de båda orterna.

  I Karlstad erhöll SD två mandat i kommunfullmäktige, men i procent räknat så har valresultaten i både Karlstad och Kristinehamn varit en akilleshäl i jakten på exempelvis uteblivet landstingsmandat.

  De båda orterna har nära 40% av alla röstberättigade i de allmänna valen i länet. Når valresultaten där samma nivå som flertalet av länets småkommuner så ökar Sverigedemokraterna rejält i Värmlands län

  Distriktsledningens mål är att valresultaten på de båda orterna kommer att bidraga till att Sverigedemokraterna i Värmland närmar sig den nivå som partiet ligger på i Skåne och Blekinge.

  Runar Filper, ordförande SD-Värmland

 • Distriktsårsmöte 2007

  Av Admin den 4 mars, 2007
  0
  0

  Sverigedemokraterna i Värmland höll årsmöte på Hotell Gustaf Fröding i Karlstad lördagen den 3:e mars

  Den fullsatta lokalen ledde till det överlägset bäst besökta årsmötet i distriktets historia. Där fanns också journalister från Nya Wermlands Tidningen och Värmlands Folkblad

  Utöver de sedvanliga årsmötesförhandlingarna så gästades distriktet av partisekreteraren Björn Söder från Helsingborg i Skåne, som fick rungande applåder för sitt inledande anförande.

  Det blev omval av Runar Filper från Sunne på ordförandeposten. Det var det sjätte årsmötet i rad som Runar valdes till ordförande.

  Till vice ordförande omvaldes partistyrelseledamoten Yngve Johansson från Arvika.

  Styrelsen i sin helhet

  Ordförande: Runar Filper, Sunne
  V. ordf: Yngve Johansson, Arvika
  2:e v.ordf: Göran Olsson, Forshaga
  Sekreterare: Gunilla Persson, Kristinehamn
  Kassör: Per-Olov Olsèn, Torsby
  Ledamot: Erik Braunerhielm, Karlstad
  Ledamot: Jerry Klausen, Filipstad
  Suppleant: John Larsson, Kil
  Suppleant: Sven Andersson, Arvika
  Suppleant: Niklas Pettersson, Årjäng

  Till ombud valdes

  Annelie Oscarsson, Forshaga
  Runar Filper, Sunne
  Gunilla Persson, Kristinehamn
  Erik Braunerhielm, Karlstad
  Trond Wilhelmsen, Torsby
  Håkan Holmström, Arvika

  Suppleanter

  Per-Olov Olsèn, Torsby
  Jerry Klausen, Filipstad
  Susanne Jaobsson, Forshaga

  Dessa skall representera Värmland på Sverigedemokraternas riksårsmöte i Norrköping i april.

  Mötet avslutades på sedvanligt maner med nationalsången.

 • Sverigedemokraternas förtroendevalda i Värmlands kommunfullmäktigen 2006-2010

  Av Admin den 16 november, 2006
  0
  0

  Arvika

  Ledamot: Håkan Holmström
  Ledamot: Sven Andersson

  Filipstad

  Ledamot: Jerry Klausen

  Ersättare: Per Johansson

  Forshaga

  Ledamot: Göran Olsson
  Ledamot: Annelie Oscarsson

  Ersättare: Susanne Jacobsson
  Ersättare: Tony Gunnarsson

  Hagfors

  Tom stol

  Hammarö

  Ledamot: Anders Ahl

  Karlstad

  Ledamot: Erik Braunerhielm

  Kil

  Tom stol

  Kristinehamn

  Ledamot: Gunilla Persson

  Ersättare: Matz Folke

  Sunne

  Ledamot: Runar Filper

  Säffle

  Ledamot: Per Edlund

  Ersättare: Henry Johansson

  Torsby

  Ledamot: Per-Olov Olsèn

  Ersättare: Jonas Ryberg

  Ersättare: Birgit Sivertsson

 • Val till landstingsfullmäktige

  Av Admin den 25 juni, 2006
  0
  0

  Sverigedemokraterna

  Du får bara markera en av dessa kandidater

  1. RUNAR FILPER, 41, distriktsordförande, Sunne
  2. YNGVE JOHANSSON, 51, lantbrevbärare Arvika
  3. GUNILLA PERSSON, 42, badmästare, Kristinehamn *
  4. ERIK BRAUNERHIELM, 64, fd. tjänsteman, Karlstad
  5. BARBRO ALEXANDERSSON, 65, akademiker, Kristinehamn
  6. HENRY JOHANSSON, 55, fabriksarbetare, Säffle.
  7. KERSTIN SÖDERHOLM, 50, undersköterska, Torsby
  8. ULF GRANÅSEN, 65, präst, Karlstad
  9. JONAS RYBERG, 31, metallarbetare, Torsby
  10.ANDERS AHL, 31, diversearbetare, Hammarö
  11.SVEN ANDERSSON, 58, anläggningsarbetare, Arvika
  12.PER-OLOV OLSÈN, 46, direktör, Torsby
  13.INGMAR LINDGREN, 54, musiker, Karlstad
  14.BIRGIT SIVERTSSON, 76, fd. sifo-tjänsteman, Torsby *
  15.ALEXANDER ALEXANDERSSON, 31, studerande, Kristinehamn
  16.TOMAS LARSSON, 28, Skogsmaskinförare, Torsby
  17.MARCUS ANDERSSON, 27, murare, Säffle.
  18.MATZ FOLKE, 43, sjukpensionär, Kristinehamn
  19.HÅKAN HOLMSTRÖM, 39, styckmästare, Arvika

 • Sverigedemokraterna Värmlands läns manifest till landstinget

  Av Admin den 25 juni, 2006
  0
  0

  Vi vill att landstinget avvecklas successivt, då det är resursslukande, överbyråkratiskt och ineffektivt.

  Vi vill att Landstinget i Värmland använder sig av sin egen personal, dess kompetens och erfarenheter. Att ständigt använda sig av dyra inhyrda konsulter är ekonomiskt ohållbart.

  Vi vill att mottagande av nya asylsökande i länet kraftigt begränsas. Asylpsykvården knäcker landstingets budget. Andra patientgrupper som barn- och ungdomspsykiatrin blir lidande.

  Vi vill att små vårdcentraler skall utvecklas, i stället för att som nu avvecklas. Av varje intjänad hundralapp betalar vi värmlänningar 10:50 i landstingsskatt, då har vi också rätt att kräva en fungerande sjukvård var vi än bor i länet.

  Vi vill att tandvården inkluderas med sjukvården. Högkostnadsskyddet skall gälla hela kroppen. Hur man ser ut i munnen skall inte vara en klassfråga.

  Vi vill att hembesökande läkare blir ett naturligare inslag i samhällsbilden. Det skulle både komplettera och avlasta institutionsvården.

  Vi vill att det införs en anhörigpeng för dem som vill vårda sjuka anhöriga i hemmet.

  Vi vill att det skall finnas bemannade polisiära enheter i hela Värmland. Vi bor i ett landskap med mycket glesbygd och stora avstånd. Brottsligheten ökar men polisen skär ned. Det rimmar dåligt. Vi är emot varje form av centralisering.

  Vi vill att beslut om skyddsjakt på rovdjur ska ligga hos länsstyrelsen och inte hos naturvårdsverket. Vi går i bräschen för en framtida rovdjurspolitik med lokalt bestämmande. Det är på lokal nivå man skall bestämma hur stor rovdjursstammen skall vara, inte i Stockholm eller Bryssel.

  Rösta in Sverigedemokraterna i Landstinget

  ”Då får vi en friskare, sundare och förnuftigare vård i Värmland”

   Stat, landsting och kommuner i hela Sverige har dränerats på pengar i och med massinvandringen och EU-anslutningen och avgifterna dit.

   Nationalekonomen Sören Wibe har uppskattat nettoförlusten för Värmlands skattebetalare för betalning av EU-avgiften för åren 1995-2004 till 3,6 miljarder kronor. För hela riket under samma tid 115 miljarder kronor.

   I landstingets bokslut för 2001 finns en tabell som visar hur staten urholkat sitt generella stöd till landstinget i Värmland under 90-talet. Värsta tappet uppstod 1993-1996. Statsbidraget sänktes från 620 miljoner till 380 miljoner per år. Från 1993-2001 ”prutades” 960 miljoner från statens sida, i jämförelse med den nivå som gällde 1993, inflationsförändringen oräknad.

   Enligt Lars Jansson, universitetslektor i företagsekonomi vid handelshögskolan i Göteborg, kostar invandringspolitiken 267 miljarder/år, (Hans bok; ”Mångkultur eller välfärd?”), Detta är avgörande faktor för statens, kommunernas och landstingens ekonomiska problem i hela landet. Denna invandring kan liknas vid en gökunge som tränger ut exempelvis polis, skola, vård och omsorg ur boet.

   Sjukvården har också överbelastats av de nya svenskarnas ”sjukdomar”. Med invandringen har följt en markant ökning av antalet HIV-smittade och AIDS-sjuka i Sverige. En sjukdom som TBC – vilken tidigare ansågs utrotad – kom tillbaks.

   Misshandelsfallen har blivit så frekventa i storstäderna att sjukvårdare vill proklamera misshandelsfall som ett nytt folkhälsoproblem. Belastningen på sjukvården har ökat på flera sätt genom invandringen. Det har tillkommit nya sjukdomsfall.

   Nedskärningar har framtvingats genom gökungeeffekten. Belastningen har ökat genom att nyanlända ofta är mer vårdkrävande – vare sig detta beror på en mer krävande attityd eller att man faktiskt har eftersatta behov och är sjukare än oss svenskar.

   Beträffande tandvården sammanhänger belastningen med prissättningen. Det kostar en invandrare inget att få helt nya tänder – socialen betalar. Detta skapar naturligtvis en efterfrågan.