Sverigedemokraterna Värmlands läns manifest till landstinget | Sverigedemokraterna i Värmland

Sverigedemokraterna Värmlands läns manifest till landstinget

Vi vill att landstinget avvecklas successivt, då det är resursslukande, överbyråkratiskt och ineffektivt.

Vi vill att Landstinget i Värmland använder sig av sin egen personal, dess kompetens och erfarenheter. Att ständigt använda sig av dyra inhyrda konsulter är ekonomiskt ohållbart.

Vi vill att mottagande av nya asylsökande i länet kraftigt begränsas. Asylpsykvården knäcker landstingets budget. Andra patientgrupper som barn- och ungdomspsykiatrin blir lidande.

Vi vill att små vårdcentraler skall utvecklas, i stället för att som nu avvecklas. Av varje intjänad hundralapp betalar vi värmlänningar 10:50 i landstingsskatt, då har vi också rätt att kräva en fungerande sjukvård var vi än bor i länet.

Vi vill att tandvården inkluderas med sjukvården. Högkostnadsskyddet skall gälla hela kroppen. Hur man ser ut i munnen skall inte vara en klassfråga.

Vi vill att hembesökande läkare blir ett naturligare inslag i samhällsbilden. Det skulle både komplettera och avlasta institutionsvården.

Vi vill att det införs en anhörigpeng för dem som vill vårda sjuka anhöriga i hemmet.

Vi vill att det skall finnas bemannade polisiära enheter i hela Värmland. Vi bor i ett landskap med mycket glesbygd och stora avstånd. Brottsligheten ökar men polisen skär ned. Det rimmar dåligt. Vi är emot varje form av centralisering.

Vi vill att beslut om skyddsjakt på rovdjur ska ligga hos länsstyrelsen och inte hos naturvårdsverket. Vi går i bräschen för en framtida rovdjurspolitik med lokalt bestämmande. Det är på lokal nivå man skall bestämma hur stor rovdjursstammen skall vara, inte i Stockholm eller Bryssel.

Rösta in Sverigedemokraterna i Landstinget

”Då får vi en friskare, sundare och förnuftigare vård i Värmland”

 Stat, landsting och kommuner i hela Sverige har dränerats på pengar i och med massinvandringen och EU-anslutningen och avgifterna dit.

 Nationalekonomen Sören Wibe har uppskattat nettoförlusten för Värmlands skattebetalare för betalning av EU-avgiften för åren 1995-2004 till 3,6 miljarder kronor. För hela riket under samma tid 115 miljarder kronor.

 I landstingets bokslut för 2001 finns en tabell som visar hur staten urholkat sitt generella stöd till landstinget i Värmland under 90-talet. Värsta tappet uppstod 1993-1996. Statsbidraget sänktes från 620 miljoner till 380 miljoner per år. Från 1993-2001 ”prutades” 960 miljoner från statens sida, i jämförelse med den nivå som gällde 1993, inflationsförändringen oräknad.

 Enligt Lars Jansson, universitetslektor i företagsekonomi vid handelshögskolan i Göteborg, kostar invandringspolitiken 267 miljarder/år, (Hans bok; ”Mångkultur eller välfärd?”), Detta är avgörande faktor för statens, kommunernas och landstingens ekonomiska problem i hela landet. Denna invandring kan liknas vid en gökunge som tränger ut exempelvis polis, skola, vård och omsorg ur boet.

 Sjukvården har också överbelastats av de nya svenskarnas ”sjukdomar”. Med invandringen har följt en markant ökning av antalet HIV-smittade och AIDS-sjuka i Sverige. En sjukdom som TBC – vilken tidigare ansågs utrotad – kom tillbaks.

 Misshandelsfallen har blivit så frekventa i storstäderna att sjukvårdare vill proklamera misshandelsfall som ett nytt folkhälsoproblem. Belastningen på sjukvården har ökat på flera sätt genom invandringen. Det har tillkommit nya sjukdomsfall.

 Nedskärningar har framtvingats genom gökungeeffekten. Belastningen har ökat genom att nyanlända ofta är mer vårdkrävande – vare sig detta beror på en mer krävande attityd eller att man faktiskt har eftersatta behov och är sjukare än oss svenskar.

 Beträffande tandvården sammanhänger belastningen med prissättningen. Det kostar en invandrare inget att få helt nya tänder – socialen betalar. Detta skapar naturligtvis en efterfrågan.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.