Utbildning av nya och ”gamla” företrädare | Sverigedemokraterna i Värmland

Utbildning av nya och ”gamla” företrädare

 

Söndag den 30 september hölls en informationsträff/utbildning av Riksombudsman Anina Laroma och Distriktsordförande Runar Filper för ett hundratal nyvalda politiker i Frykensalen i Sunne.