Utbildning om budget, bemötande och mediehantering | Sverigedemokraterna i Värmland

Utbildning om budget, bemötande och mediehantering

utbInbjuden föreläsare var riksombudsmannen Peter Sigurbjörnsson som gick igenom grunddragen i hur man arbetar fram en kommunal budget.

Vår värmländska riksombudsman Anina Laroma fortsamme med hur man bemöter varandra både inom partiet och utåt mot väljare och media. Anina fortsatte sedan med att föreläsa om mediehantering och vikten av att följa partiets kommunikationsplan.