Vad vi vill

Våra visioner och mål valåret 2022

Sverigedemokraterna i Värmland vill att regionen och vårt särpräglade landskap ska utvecklas som en attraktiv och framgångsrik del av Sverige, men utan att få de stora problem som många andra växande regioner i landet drabbats av. Akut bostadsbrist, parallellsamhällen och en skenande kriminalitet är resultatet av en politik förd utan konsekvensanalys. Låt oss vara mer eftertänksamma i Värmland och inte tro att detta aldrig kan hända här. Vi ska sträva efter det trygga folkhem som en gång präglade hela landet. Ett starkt näringsliv som ger arbetstillfällen och skatteintäkter och som kommer den offentliga välfärden och infrastrukturen tillgodo. Regionens tillväxt ska ske genom att attrahera människor som vill delta i samhällsuppbyggnaden, bejaka våra svenska värderingar och vår kultur. Människor som vill bli en del av vår gemenskap. Tillsammans kommer vi att lösa de utmaningar vi har!

Motioner

Mobil Mammografi

Bröstcancer stod hos kvinnor, år 2012, för 25,1 % av alla cancer-insjuknanden och 14,7 % av cancerdödsfallen. Prognosen vid bröstcancer varierar mycket beroende på spridning och tidpunkt för upptäckt. Mammografi har visats reducera risken för dödlighet i bröstcancer med upp till 50% för de som undersöks. I Värmlands län bor 59 953 i åldern 40 […]

Läs mer

Flera tillgängliga läkare på vårdcentralerna i Värmland

En av primärvårdens grunduppdrag är att hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig. Enligt den nationella vårdgarantin har patienter rätt att få kontakt med primärvården samma dag som man söker vård och rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Med nuvarande läkartillgänglighet […]

Läs mer

Bättre nyttjande av operationssalar i Värmland.

Motion om bättre nyttjande av operationssalar i Värmland. Senaste åren har antalet vårdplatser i Värmland sjunkit drastiskt. Sedan 2005 har en femtedel av vårdplatserna på svenska sjukhus försvunnit vilket är oroande för Värmland och Sverige. Det är inte så att vi har minskat antal invånare eller behov av vård i Värmland, utan dessa vårdplatser har […]

Läs mer

Uteblivna vårdbesök i Värmland

Under 2018 uteblev ca 42 000 patienter från sitt planerade vårdbesök i Värmland. Det blir stora ekonomiska konsekvenser för Region Värmland när operationer ställs in på grund av sen avbokning från patienter och vården. När vården inte använder resurser på rätt sätt kan det medföra allvarliga konsekvenser som kan påverka ekonomin och vårdskulden negativt. 2019 […]

Läs mer

Kostnadsfri kollektivtrafik för pensionärer.

Kostnadsfri kollektivtrafik i Värmland för pensionärer Sveriges pensionärer har under lång tid fått allt sämre levnadsvillkor och vi halkar efter andra länder i Europa. Därför önskar vi inom Sverigedemokraterna Värmland underlätta vardagen genom att erbjuda kostnadsfri kollektivtrafik. Idag har vi många medborgare som lever på låga pensioner och därför har de svårt att få vardagen […]

Läs mer

Vårdcentral med digitala möten i kombination med hembesök.

Motion om vårdcentral med digitala möten i kombination med hembesök. Utvecklingen inom den digitala vården går framåt och förändras ständigt, därför är det viktigt att undersöka nya möjligheter som kan förbättra och effektivisera den nuvarande vården som Region Värmland erbjuder  sina invånare. Sverigedemokraterna har undersökt hur andra regioner har agerat när det gäller den digitala […]

Läs mer

Åtgärder för att fånga upp barn som utsätts för sexuell exploatering.

Motion om åtgärder för att fånga upp barn som utsätts för sexuell exploatering. Sedan internets användande ökat och digitaliseringens framfart kommit i gång på 2000-talet har också möjligheterna för förövare som vill nå ut till och utsätta barn för olika typer av övergrepp stegrats för varje år. Kommersiell sexuell exploatering är ett begrepp som innebär […]

Läs mer

Utreda förutsättningarna för att införa en eller flera lättakuter inom Värmland

I Kristinehamn finns länets första lättakut i privat regi. På en lättakut kan man få hjälp med enklare åkommor (stukningar, misstänkta frakturer, hosta-snuva-feber, halsont, urinvägsbesvär, akuta hud-öron-ögonbesvär, akuta magbesvär m.m) som man har haft i högst 14 dagar. Man behöver inte boka tid utan är välkommen under lättakutens öppettider. Hur fungerar det på en lättakut […]

Läs mer

Bättre ambulanstäckning i Norra Värmland.

Motion om bättre ambulanstäckning i Norra Värmland. En bemannad ambulans i nordligaste Värmland dygnet runt, var en realitet om man går bakåt i tiden till 2013. Skillnaden på att ha en bemannad ambulans på plats under dygnets alla timmar mot 21–22 timmar, är en trygghetsfråga och kan vara en skillnad på liv eller död. Detta […]

Läs mer
1 2

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!