Vad vi vill

Våra visioner och mål valåret 2022

Sverigedemokraterna i Värmland vill att regionen och vårt särpräglade landskap ska utvecklas som en attraktiv och framgångsrik del av Sverige, men utan att få de stora problem som många andra växande regioner i landet drabbats av. Akut bostadsbrist, parallellsamhällen och en skenande kriminalitet är resultatet av en politik förd utan konsekvensanalys. Låt oss vara mer eftertänksamma i Värmland och inte tro att detta aldrig kan hända här. Vi ska sträva efter det trygga folkhem som en gång präglade hela landet. Ett starkt näringsliv som ger arbetstillfällen och skatteintäkter och som kommer den offentliga välfärden och infrastrukturen tillgodo. Regionens tillväxt ska ske genom att attrahera människor som vill delta i samhällsuppbyggnaden, bejaka våra svenska värderingar och vår kultur. Människor som vill bli en del av vår gemenskap. Tillsammans kommer vi att lösa de utmaningar vi har!

Motioner

Införande av mobil röntgenverksamhet i Värmland.

Motion om införande av mobil röntgenverksamhet i Värmland. En vanlig orsak till sjukhusbesök är behov av röntgen, till exempel efter en fallolycka i hemmet och ett misstänkt benbrott. Att transporteras till och från akuten och vistas på sjukhus kan vara mycket ansträngande för en äldre person. För en person med demenssjukdom kan det vara förödande […]

Läs mer

Hälsofrämjande insatser för personal inom Region Värmland

Det är till fördel för såväl individ som samhälle att kunna upptäcka sjukdomar i ett så tidigt stadium som möjligt, eller ännu hellre stoppa dem från att över huvud taget uppkomma. Hälso- och sjukvården måste därför riktas in på en god och stark folk­hälsa, hög riskmedvetenhet och kontinuerliga undersökningar av den enskildes hälsotillstånd. Detta bör […]

Läs mer

Etablering av Hospice i Värmland

Hela Värmland växer och vi lever längre. Ibland med svåra sjukdomar och ibland under längre tid med behov av vård i livets slutskede. Flera län i Sverige har infört Hospice som är vård dygnet runt för patienter som har en obotlig sjukdom och är i livets slutskede. Vård dygnet runt innebär att man tar hänsyn […]

Läs mer
1 2

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!