VÄRMLÄNDSK VÅRD MED FOKUS PÅ PATIENTEN | Sverigedemokraterna i Värmland

VÄRMLÄNDSK VÅRD MED FOKUS PÅ PATIENTEN

Konkurrenskraftiga löner är en grundläggande förutsättning för att få personal att söka sig till och jobba kvar i vårt landsting. Enligt Vårdförbundet har, i över ett decennium, tiotusentals svenska sjuksköterskor sökt sig till Norge för att arbeta, inte minst från grannen Värmland. Konkurrenskraftiga löner bidrar starkt till att motverka personalbristen, vilken ger en bättre arbetsmiljö och ökar patientsäkerheten.

Bild: Ljubica Jasic Modin, SD:s 1:a namn på landstingslistan